Posts tagged Jaakkolan keto

Eteläsuomalaista perinnemaisemaa: Jaakkolan keto

Muutamia vuosia sitten ilmestyi kirja Matka Etelä-Suomen perinnemaisemiin ja esihistoriaan (2005), joka esittelee 65 maisemallisesti arvokasta kohdetta Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa sijainteineen ja yhteystietoineen. Kohteet on myös merkitty kirjan karttasivuille.

Joukosta löytyi myös hyvinkääkäinen Jaakkolan keto/hevoslaidun, josta kerrotaan lisää myös teokseen liittyvästä verkkoversiosta. Kyseinen keto on ollut pitkään hevosten laitumena. Se sijaitsee Suomiehensuon pohjoispuolella ja Jaakkolan talon itäpuolella. Edustavan pienruohokedon kasvillisuuteen kuuluvat katajat, suuri maisemamänty, huopakeltano, ahosuolaheinä, nurmirölli, keltamatara, mäkitervakko ja kissankello. Siellä on myös uhanalaista saunionoidanlukkoa.

Antti Hovi ym.: ”Matka Etelä-Suomen perinnemaisemiin ja esihistoriaan”, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Perinnemaisemamatkailu Etelä-Suomessa -hanke, 2005.  Perinnemaisemahanke on osittain verkossa. http://www.palmenia.helsinki.fi/perinnemaisema/perinnemaisema/index.htm

Kommentointi poissa käytöstä