Koettu ja muisteltu sota

Kirjastossa on tapaamissarja nimeltä Ikinuorten iltapäivät. Tilaisuuksissa on käynyt muun muassa kirjailijavieraita, ti 15.10.2013 aiheena oli kesäkuu 1944. Martti K. Lehto ja Timo Setälä loivat yhdessä hienon kuulokuvan, jonka aluksi laulettiin Äänisen aallot.

Vuoropuhelussa käytiin läpi kesäkuuta 1944 päivä päivältä – yhtäältä tärkeitä sotatoimia ja poliittisia tapahtumia, toisaalta Lehdon ja Setälän perheen omia kohtaloita. Käytiin läpi Mannerheimin ja Paasikiven ratkaisuja rinnan kotirintaman tragedioiden ja rintamakirjeenvaihdon valossa.

Lehto ja Setälä esittelivät vuoroin hienoja muistelmapätkiä ja kirjetunnelmia yleisten historian tapahtumien lomassa. Maihinnousu-uutisten ja suurhyökkäyksen tapahtumia pohtivissa kirjekatkelmissa viitattiin myös muun muassa Kytäjän maisemiin ja pohdittiin, millaisina tulevat sukupolvet tulisivat ajan näkemään.

Esityksen jälkeen oli yleisön muisteluiden vuoro. Niissä nousivat hienosti esiin niin kesäkuun tilanteen sekavuus ja epävarmuus,  lasten muistot ja vanhempien kertomukset, täpärät pelastumiset ja suuret menetykset.

Seuraavien Ikinuorten iltapäivien teemana 12.11.2013 on asuntomessuvuoden hengessä Koti ja asuminen.  http://www.hyvinkaa.fi/fi/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Kirjasto/

Mainokset